Statistiky

NA KURZ SE HLÁSÍ ZÁJEMCI, KTEŘÍ

neměli žádnou nemovitost
měli 1 - 3 nemovitosti
měli více jak 3 nemovitosti

VĚK NAŠICH ABSOLVENTŮ:

18 - 25 let
26 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let

KURZY SPLNILI OČEKÁVÁNÍ

nesplnil očekávání
splnil očekávání
předčil očekávání

NAŠI ABSOLVENTI JSOU:

ženy
muži

ABSOLVENTI ZÍSKALI NOVOU NEMOVITOST ... OD ÚČASTI NA KURZU

do 3 měsíců
do 6 měsíců
do 1 roku
zatím bez nemovitosti